tirsdag 15. februar 2011

Informasjonskøfter

Samfunnets byrder og goder er fordelt ulikt verden over, det samme gjelder for informasjonskløfter. Denne oppgaven dreier seg om hvordan vi skaper skaper, forsterker eller motvirker informasjonskløfter. Noe av nøkkelordene jeg vil drøfte gjennom oppgaven vil være basismediene (TV, radio, avis og nettmedier) vi har i Norge, og på et mer internasjonalt nivå. Men først, informasjonskløft, hva betyr egentlig ordet? En definisjon fra Wikipedia lyder slik;

"En informasjonskløft er det skillet som finnes mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet, so, gir den første gruppen et fortrinn i forhold til den andre."

En informasjonskløft dreier seg altså om tilgangen på en viss informasjon for to eller flere parter. Kunnskap er makt, og får du tilgang på informasjonen, skapere du også makt. Jeg har valgt å fokusere mye på teorien om hvordan massemediene er med på å motvirke informasjonskløfter i morderne tid. Og hvordan din økonomiske situasjonen kan skape informasjonskløfter. Noe som også er sentralt er å sammenligne informasjonskløfter nå og får noen ti-talls år siden, med tanke på innføringen av Internett. Er det forskjell på alder og interesse som kan være kilden til informasjonskløfter i rikere land som Norge?

mandag 10. januar 2011

Oppsumering av første terminet

Helhetlig sett har første terminet i 3. klasse vært spennende og veldig lærerikt. Vi har vært inne på mange interesante temaer, samt fått krevende utfordringer. Selv føler jeg at vi har satt oss mer inn i faget.

Noe av det jeg husker mest fra første termin er produksjonen av film. Vi fikk ble utstyrt med alt vi trengte for å produsere filmen og vi startet tidlig med planleggingen med å lage en pitch. Pitchen baserer seg på hva filmen skal ta for seg i korte settninger. Jeg syntes filmen ble vellykket og det er kanskje noe av grunnen til at det er det jeg husker best fra terminet. Vi fikk også en introduksjon til sosiale medier i slutten av året. Her fikk vi et godt innsyn i hvordan de oppsto og vi lagde kritiske problemstillinger. Konklusjonen av arbeidet er at jeg stiller meg mye mer kritisk til hva jeg legger ut på nettet og hvordan vi skaper en egen identitet. Noe som også kan være farlig er hvordan bilder preger oss i senere tid. For eksempler visse bilder av deg som finnes på nett du ikke vil yte godt fra i jobbsammenhenger.

Jeg fikk også noe annet ut av terminet utenom fagstoffet. Nemlig tilgangen til programmet Scrapbook for Firefox. Scrapbook hjalp meg på alle tentamnene vi hadde og det kommer også til å være til god hjelp til fremtidige eksamner og lignende.

Jeg stiller meg positivt iforhold til det neste terminet og jeg har store håp om at det skal bli like lærerikt med varierte læringsmetoder. For variasjonen for læring er noe som er unikt for mediefaget.